Haugesund kommune

haugesundKontrollutvalget i Haugesund kommune

Kontrollutvalget i Haugesund kommune består for valgperioden 2015 – 2019 av følgende personer:

Faste medlemmer
Gudvin Selsås (H)  – leder – E-post:  gudvin.selsaas@nordialog.no – Tlf. 40 40 36 56
Svein Inge Huseby (Frp)  – nestleder
Heidi Kolstø (H)
Thorleif Thormodsen (H)
Lise Haukås (SV)
Svein Skrunes  (Krf)
Karin Westerlund  (AP)

Varamedlemmer
Lene Røkke Mathisen (V) for Karin Westerlund
Arne Sjursen (PP) for Svein Skrunes
Knut Steffen Kvala (MDG) for Lise Haukås
Georg Hillesland (Frp) for Svein Inge Huseby
1. Lene Svanberg Jakobsen (H)
2. Christian Rasmussen (H)
3. Ingrid Thormodsen Rein (H)
4. Sigmund Frøiland (H)
5. Astrid Hagland Gjerde (H)

Kontrollutvalget i Haugesund kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Haugesund kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 AKSDAL

Haugesund kommunes nettside: www.haugesund.kommune.no     Opplæring til bystyret 28.10.15

Reglement for Haugesund kontrollutvalg – Fra 01.07.16 er KPMG AS kommunens revisor.

MØTEDOKUMENTER

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER