Sauda kommune

saudaKontrollutvalget i Sauda kommune

Kontrollutvalget i Sauda kommune består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Odd Magne Lønseth (Ap) – leder
E-post: oml@kbb-scenario.noTlf. 957 40 894
Anne-Brit Veastad Opheim (Ap)
Ola Magnar Birkeland (Sp)
Lillian Nordengen (Sp)

Varamedlemmer
1. vara: Lisa Stornes (SV)
2. vara: Egil Bakke (Ap)
3. vara: Katrine Skorpe Nærheim (H)
4. vara: Jan Lambrigt Grindheim (Sp)

Kontrollutvalget i Sauda kan kontaktes via utvalgsleder,
via e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Sauda kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Sauda kommunes nettsider: www.sauda.kommune.no

Reglement for Sauda kontrollutvalg. Rogaland Revisjon IKS er kommunens revisor fra 01.07.21.

MØTEDOKUMENTER

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

ÅRSMELDINGER

RAPPORTØR