Sauda kommune

saudaKontrollutvalget i Sauda kommune

Kontrollutvalget i Sauda kommune består for valgperioden 2023 – 2027 av følgende personer:

Faste medlemmer
Alan G. Thompson (SV) – leder
E-post: sikkethompson@gmail.com – Tlf. 953 39 159
Jon Lambrigt Grindheim (Sp) – nestleder
Jorunn Ø. Maldal (Krf)
Bjarte Lygre (H)
Siv Hege Lund (Ap)

Varamedlemmer
1. vara: Odd Magne Lønseth (Ap)
2. vara: Roger Birkeli (R)
3. vara: Silje Eriksen (Sp)
4. vara: Anne-Brit Veastad Opheim (Ap)
5. vara: Norunn Mo Andreassen (H)
 

Kontrollutvalget i Sauda kan kontaktes via utvalgsleder,
via e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Sauda kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Sauda kommunes nettsider: www.sauda.kommune.no

Reglement for Sauda kontrollutvalg. Rogaland Revisjon IKS er kommunens revisor fra 01.07.21.

MØTEDOKUMENTER

2024

  • 15.02.24 – Sakspapirer- Protokoll
  • 07.05.24 – Sakspapirer – Protokoll
  • 26.09.24 – Sakspapirer – Protokoll
  • 21.11.24 – Sakspapirer – Protokoll

2023

2022

2021

2020

ÅRSMELDINGER

RAPPORTØR