Sveio kommune

sveioKontroll- og kvalitetsutvalget i Sveio kommune

Utvalget består for valgperioden 2023 – 2027 av følgende personer:

Faste medlemmer

Kjartan Moe Hustvedt (MDG) – leder
E-post: mdgkjartan@gmail.com, tlf. 923 73 970 
Ole Johan Sveen (Tvf) – nestleder
Marit Elise Lier (Ap)
Per Sigurd Wathne (Krf) 
Andreas Bårtvedt (H)

Varamedlemmer

Liste Ap/MDG/TvF/SV:
1. Eli N. Vihovde (SV)
2. Sigrun Bøe Perez (Ap)
3. John Kristian Liknes (TvF)
4. Torill Nummedal Halleraker (Ap)
5. Arvid Bentsen (SV)

Liste KRF/FrP:
1. Sølvi Margrethe Vesterheim (FrP)
2. Tor Inge Flåten (Sp)
3. Janne T. Fludal (H)

Liste H/Sp:
1. Susanne D. Førde (Sp)
2. Odd Konrad Dale (FrP)
3. Inger Skumsnes (KrF)

Kontrollutvalget i Sveio kan kontaktes via utvalgsleder eller sekretariatet via
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Sveio kommune si nettside: www.sveio.kommune.no

Reglementet for Sveio kontroll- og kvalitetsutvalg. Rogaland Revisjon IKS  kommunens revisor. 

 MØTEDOKUMENTER

2024

2023

2022

2021

2020

RAPPORTER