Sveio kommune

sveioKontrollutvalget i Sveio kommune

Protokoll fra møtet 27.09.21

Sveio kontroll- og kvalitetsutvalg består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Ole Ørjan Hov (MDG) – leder  
e -posto le.hov@2know.no – tlf. 

Arne Valen (Sp) – nestleder
Solfrid Aasen (Sp)
Marit Elise Lier (Ap)
Gustav Eidsvåg  (Frp) 

Numerisk varamedlemmer

1. Per S. Wathne (KrF)  
2. Bjørn Gerhard Huseby (Frp)
3. Hege Hobberstad Vigre (Sp)
4. Randi Skimmeland (Ap)
5. Andreas Bårtvedt (H)

Kontrollutvalget i Sveio kan komme i kontakt med utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval
c / o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Sveio kommune si nettside: www.sveio.kommune.no

Reglementet for Sveio kontroll- og kvalitetsutvalg. Deloitte AS er kommunens revisor. En vtalen gjelder til 30.06.21.

 MØTEDOKUMENTER

 2021

2020

2019

2018

  2017

2016

2015

2014

2013

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER