Sveio kommune

sveioKontroll- og kvalitetsutvalget i Sveio kommune

Utvalget består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer

Arne Valen (Sp) – leder e-post arne.valen@me.com      tlf 909 45 094
Per Wathne (Krf) – nestleder
Solfrid Aasen (Sp)
Marit Elise Lier (Ap)
Gustav Eidsvåg  (Frp)

Varamedlemmer

1.  vara Andreas Bårtvedt (H)   
2. vara Bjørn Gerhard Huseby (Frp)
3. vara Hege Hobberstad Vigre (Sp)
4. vara Randi Skimmeland (Ap)
5. vara Olav Østebø Olsen

Kontrollutvalget i Sveio kan kontaktes via utvalgsleder eller sekretariatet via
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Sveio kommune si nettside: www.sveio.kommune.no

Reglementet for Sveio kontroll- og kvalitetsutvalg. Fra 01.07.21 er Rogaland Revisjon IKS  kommunens oppdragsansvarlige revisor. 

 MØTEDOKUMENTER

2023

2022

2021

2020

2019

2018

  2017

2016

RAPPORTER