Rapporter

Pleie og omsorg – Sveio kommune

Plan og byggesak – Vindafjord kommune

Måloppnåelse knyttet til miljø og klima – Haugesund kommune

Spesialundervisning-og-grunnleggende-ferdigheter-i-skolen – Haugesund kommune

Forebygging-og-tidlig-innsats-Suldal-kommune

Bokn-skole-arbeidsmiljo-Bokn-kommune

Tilpassa opplæring-og-spesialundervisning

2023

Kommunale havner og kaianlegg i Karmøy kommune

Samarbeid skole og PPT – Utsira kommune

Planarbeid – Sveio kommune

 

2022

Digitalisering-og-IKT- Vindafjord-kommune 

Psykisk helse – Haugesund

Kontrakts- og leverandøroppfølging – Etne

Investeringsprosjekt – Suldal

Innkjøp- kontraktsinngåingar-oppfølging – Sauda

Kompetanse og rekruttering -Karmøy

Vold og trusler i skolen – Haugesund

2021

Prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging – Utsira

Arbeidsmiljø og ytringsklima – Karmøy

Effektivisering, forbedring og tjenestetilpasning – Tysvær

Tilpassa opplæring og spesialundervisning – Sveio 

Internkontroll i barnehage og skole (Vindafjord)

Trygt og godt skulemiljø (Etne)

Sauda personalpolitikk og ansettelser 

Eierskapskontroll Karmsund Havn IKS – Haugesund 

Forum for oppvekst i Sunnhordland (Sveio og Etne)

Barnevernet i Haugesund

2020

Økonomistyring – Vindafjord

2019

Beboermidler og ansettelsesforhold – Haugesund
Rus- og psykiatrienesta – Vindafjord

Innkjøp – Etne

Eigarskapsforvaltning – Suldal

Samarbeid om brann og redning på Haugalandet – Haugesund

Kvalitet på opplæring i skolene – Sauda

2018

Vedlikehold av kommunale bygg – Haugesund

Legemiddelhåndtering – Haugesund

Rapport kostnadseffektivitet innenfor pleie og omsorg – Karmøy

IKT og informasjonssikkerhetsleik – Vindafjord kommune 

IKT og informasjonssikkerhetsleik – Etne kommune

Kvalitet og effektivitet pleie og omsorg – Sauda komm…

Saksførebuing og vedtaksoppfølging  – Sveiokommune

Rapport Kvalitet i barnehager 2018 – Karmøy kommune

Forenkling og forbetring – Suldal kommune

Oppfølging av politisk vedtak – Suldal kommune

Karmsund Havn IKS