Karmøy kommune

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kommune

karmoy

protokoll fra møte 20.03.19

Utvalget består for valgperioden 2015 – 2019 av følgende personer:

Faste medlemmer:
Einar Endresen (Frp) – leder – e-post: einendr@icloud.com – tlf. 916 77 841
Svein Andreas Næsse (A) – nestleder snaesse@gmail.no
Per Inge Sjurseth  (FrP)
Solrun Gjerdevik  (V)
Brit Astrid Grønning  (H)
Wenche Lindtner  (Sp)
Øyvind Meistad (KrF)

Varamedlemmer:
1. vara  Elin K. Johannesen (A),  2. vara Jarle (Utsira) Nilsen (A)
1. vara Tollak M. Kaldheim (Sp), 2. vara Emil Sørheim (Sp)
1. vara Ståle Roness (V) (ny), 2. vara Andrea M. Simonsen (V)
1. vara  Ernst Vikingstad (H), 2. vara Harald Bredahl (H) (ny)
1. vara  Frode Ingebrigtsen (FrP),  2. vara Cecilie Soo Juell (FrP), 3. vara Liv Gørild Johannesen (PDK)
1. vara Bjørn Egil Hatteland (KrF), 2. vara  Olene Mjølhus Koch (KrF)

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kan kontaktes via utvalgsleder, e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Karmøy kommunes nettside: www.karmoy.kommune.no
Utvalget avholder sine møter i Karmøy rådhus og møtene starter vanligvis kl 17.30. Fra 01.07.16 har KPMG AS overtatt som kommunens revisor. De har avtale til 30.06.20.

Reglementet for Karmøy kontrollutvalg

MØTEPLAN 2019

  • 23.01.19 –Sakspapirer – Protokoll 
  • 20.03.19 – sakspapirerprotokoll
  • 15.05.19 – sakspapirer  – protokoll
  • 19.06.19- sakspapirer – protokoll
  • 28.08.19 – sakspapirer – protokoll
  • 25.09.19 – sakspapirer – protokoll
  • 27.11.19 – sakspapirer – protokoll

2018

2017

2016

2015

2014

2013

UTVALGETS ÅRSMELDINGER

RAPPORTER/PLANER