Karmøy kommune

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kommune

Protokoll fra møtet 17.06.20

karmoy

Utvalget består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer:
Tor Inge Melhus (KL) – leder –
e-post: tor@zeit.no  tlf. 995 68 192
Linn Utseth (H) – nestleder
Thor Otto Lohne (Ap)
Bjørn Hundhammer  (FrP)
Elisabeth Kalstø  (MDG)
Torunn Tvedt (KrF)
Ørjan Fjellkårstad  (Sp)

Varamedlemmer:
1. vara Geir Sigurd Ådland (KL) 2. vara Bård Austbø (KL)
1. vara Ernst Vikingstad (H)  2. vara Sigrid-Anne Havn Varne (H)
1. vara Kurt O. Bjørnnes (Ap) 2. vara Rhonda Helen Nes Lothe (Ap)
1. vara Hans Christian Arnøy (FrP) 2. vara Elvira K. Svendsen (Frp)
1. vara  Maria Kalstø (MGD) 2. vara Jon Espeset (MDG)
1. vara  Kåre Bakkevold (KrF) 2. vara Norunn Byrknes (KrF)
1. vara Solrun Gjerdevik (V) 2. vara Karl Magnus Kirkhus (Sp)

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kan kontaktes via utvalgsleder, e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Karmøy kommunes nettside: www.karmoy.kommune.no
Utvalget avholder sine møter i Karmøy rådhus og møtene starter vanligvis kl 17.30. Fra 01.07.16 overtok KPMG AS som kommunens revisor. Deres revisjonsavtale løper til 30.06.21.

Reglementet for Karmøy kontrollutvalg

MØTEPLAN 2020

  • 05.02.20 – sakspapirerprotokoll
  • møtet 18.03.20 ble avlyst
  • 13.05.20 – sakspapirerprotokoll
  • 17.06.20 – sakspapirerprotokoll
  • 26.08.20 – sakspapirer – protokoll
  • 23.09.20 – sakspapirer – protokoll
  • 21.10.20 – sakspapirer – protokoll
  • 18.11.20 – sakspapirer – protokoll

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

UTVALGETS ÅRSMELDINGER

RAPPORTER/PLANER