Tysvær kommune

tysvaerKontrollutvalget i Tysvær kommune

Protokoll fra møtet 12.05.20

Kontrollutvalget i Tysvær kommune består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Ola Steinar Apeland (H) – leder ola@hageland.no  mob. 915 51 865
Karsten A. Larsen (FrP) – nestleder
Emly Årvik (A) )
Svein Terje Brekke (KrF)
Marit Hølland Gjedrem (Sp)

Varamedlemmer
1. vara: Lars Birger Baustad (Frp)
2. vara: Jorunn Synnøve Stava (H)
3. vara: Wenche Hellesund (V)
4. vara: Inge Lundervold (Sp)
5. vara: Henry Dybdahl (A)

Kontrollutvalget i Tysvær kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Tysvær kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Tysvær kommunes nettsider: www.tysver.kommune.no  Møtene er åpne for publikum og presse.

Reglement for Tysvær kontrollutvalg.  KPMG AS er kommunens revisor  fram til 30.06.21.

MØTEDOKUMENTER 

2020

2019

Regnskap og årsberetning 2018

2018

  • 2017

2016

2015

2014

2013

UTVALGETS ÅRSMELDINGER

RAPPORTER