Tysvær kommune

tysvaerKontrollutvalget i Tysvær kommune

Protokoll  fra møtet 19.02.19

Kontrollutvalget i Tysvær kommune består for valgperioden 2015 – 2019 av følgende personer:

Faste medlemmer
Arne Gjerde (H) – leder agjerde@haugnett.no  mob. 952 02 153
Øyvind Hellerslien (FrP)- nestleder (komm.styrerepr.)
Wenche Hellesund  (V) (fra 01.12.18)
Åse Paulsen (A)
Karsten A. Larsen (FrP)

Varamedlemmer
1. vara: Marit Hølland Gjedrem (Sp)
2. vara: Sigrid Skeiseide (Frp)
3. vara: Kathrine Bakkevig (H)
4. vara: Harry Vessel Eike  (A)
5. vara: Asbjørn Espeset (Krf)

Kontrollutvalget i Tysvær kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Tysvær kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Tysvær kommunes nettsider: www.tysver.kommune.no  Møtene er åpne for publikum og presse.

Reglement for Tysvær kontrollutvalg.  KPMG AS er kommunens revisor også de neste fire år, fram til 30.06.20.

MØTEDOKUMENTER 

2019

  • 19.02.19 –Sakspapirer Protokoll 
  • 21.05.19 – sakspapirer – protokoll
  • 17.09.19 – sakspapirer – protokoll
  • 03.12.19 – sakspapirer – protokoll

2018

  • 2017

2016

2015

2014

2013

UTVALGETS ÅRSMELDINGER

RAPPORTER