Sveio kommune

sveioKontrollutvalget i Sveio kommune

Protokoll 07.11.17.

Kontrollutvalget i Sveio kommune består for valgperioden 2015 – 2019 av følgende personer:

Faste medlemmer
Olav Haugen  (KrF) – leder e-post: olavhaugen@haugnett.no  – tlf. 975 29 385
Hans Christian Andersen  (Frp) – nestleder
Torill Hagland (H)
Heidi Selsås  (A)
Gustav Eidsvåg  (Frp) kommunestyrerepresentant  

Varamedlemmer (numerisk)
1. Svein M. Nesse (V)
2. Sissel Lier Høiness (A)
3. Haldis Rolfsnes Stueland (KrF)
4. Svein Olaf Bua (H)
5. Helga Reinertsen (Sp)

Kontrollutvalget i Sveio kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Sveio kontrollutval
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Sveio kommunes nettside: www.sveio.kommune.no

Reglementet for Sveio kontrollutvalg. Fra 01.07.16 overtok Deloitte AS som kommunens revisor. Avtalen løper til 30.06.20.

 MØTEDOKUMENTER

 2018

  • 30.01.18 – sakspapirer – protokoll
  • 24.04.18 – sakspapirer – protokoll
  • 19.06.18 – sakspapirer – protokoll
  • 11.09.18 – sakspapirer – protokoll
  • 13.11.18 – sakspapirer – protokoll

  2017

2016

2015

2014

2013

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER