Sveio kommune

sveioKontrollutvalget i Sveio kommune

Protokoll fra møtet 25.11.19

Kontrollutvalget i Sveio kommune består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Ole Ørjan Hov (MDG) – leder e-post: ole.hov@2know.no – tlf. 
Arne Valen (Sp) – nestleder
Solfrid Aasen (Sp)
Inger Emilie Panayiotou (Ap)
Gustav Eidsvåg  (Frp) kommunestyrerepresentant  

Varamedlemmer – Liste Sp/H/KrF/MDG/SV
1. Per S. Wathne (KrF)  
2. Hege Hobberstad Vigre (Sp)
3. Andreas Bårtvedt (H)
4.Olav Østebø Olsen (SV)
5. Helga Reinertsen (Sp)

Varamedlemmer – Liste Ap/FrP/Uavhengige
1. Bjørn Gerhard Huseby (FrP)  
2. Randi Skimmeland (Ap)

Kontrollutvalget i Sveio kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Sveio kontrollutval
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Sveio kommunes nettside: www.sveio.kommune.no

Reglementet for Sveio kontrollutvalg. Fra 01.07.16 overtok Deloitte AS som kommunens revisor. Opsjonsavtalen løper til 30.06.21.

 MØTEDOKUMENTER

 2020

  • 10.02.20 – sakspapirer – protokoll
  • 05.05.20 – sakspapirer – protokoll
  • 22.06.20 – sakspapirer – protokoll
  • 14.09.20 – sakspapirer – protokoll
  • 16.11.20 – sakspapirer – protokoll

2109

2018

  2017

2016

2015

2014

2013

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER