Sveio kommune

sveioKontrollutvalget i Sveio kommune

Protokoll fra møtet 23.09.19 

Kontrollutvalget i Sveio kommune består for valgperioden 2015 – 2019 av følgende personer:

Faste medlemmer
Olav Haugen  (KrF) – leder e-post: olavhaugen@haugnett.no  – tlf. 975 29 385
Hans Christian Andersen  (Frp) – nestleder
Torill Hagland (H)
Heidi Selsås  (A)
Gustav Eidsvåg  (Frp) kommunestyrerepresentant  

Varamedlemmer (numerisk)
1. Svein M. Nesse (V)    ( valt som medlem i planutval)
2. Sissel Lier Høiness (A)
3. Haldis Rolfsnes Stueland (KrF)
4. Svein Olaf Bua (H)
5. Helga Reinertsen (Sp)

Kontrollutvalget i Sveio kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Sveio kontrollutval
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Sveio kommunes nettside: www.sveio.kommune.no

Reglementet for Sveio kontrollutvalg. Fra 01.07.16 overtok Deloitte AS som kommunens revisor. Avtalen løper til 30.06.20.

 MØTEDOKUMENTER

 2109

2018

  2017

2016

2015

2014

2013

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER