Sauda kommune

saudaKontrollutvalget i Sauda kommune

Kontrollutvalget i Sauda kommune består for valgperioden 2015 – 2019 av følgende personer:

Faste medlemmer
Alan Geoffrey Thompson (A) – leder – e-post: sikkethompson@gmail.com – Tlf. 953 39 159
Jon Lambrigt Grindheim ( SP) – nestleder
Synnøve Selvik ( KrF) – frå 24.10.18
Wenche Pleym (A)
Knut Saua (V) – frå 12.12.18

Varamedlemmer
1. vara: Sjur Hatlen (H)
2. vara: Laura Seltveit (A)
3. vara: Eirik Birkeland (SP)

Kontrollutvalget i Sauda kan kontaktes via utvalgsleder,
via e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Sauda kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Sauda kommunes nettsider: www.sauda.kommune.no

Reglement for Sauda kontrollutvalg –  KPMG AS er kommunens revisor fram til 30.06.20.

MØTEDOKUMENTER

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER