Tysvær kommune

tysværKontrollutvalget i Tysvær kommune

Protokoll fra digitalt møte 02.02.21

Kontrollutvalget i Tysvær kommune består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Ola Steinar Apeland (H) – leder ola@hageland.no mob. 915 51 865
Karsten A. Larsen (FrP) – nestleder
Emly Årvik (A))
Svein Terje Brekke (KrF)
Marit Hølland Gjedrem (Sp)

Varamedlemmer
1. vara: Lars Birger Baustad (Frp)
2. vara: J orunn Synnøve Stava (H)
3. vara: Wenche Hellesund  (V)
4. vara: Inge Lundervold  (Sp)
5. vara: Henry Dybdahl  (A)

Kontrollutvalget i Tysvær kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Tysvær kommune
c / o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Tysvær kommunes nettsider: www.tysver.kommune.no   Møtene er åpent for publikum og presse.

Oppdatert reglement  for Tysvær kontrollutvalg. KPMG AS er kommunens revisor og avtale gjelder fram til 30.06.21.

MØTEDOKUMENTER 

2021 1. halvår

  • 02.02.21 – sakspapirerprotokoll
  • 18.05.21 – sakspapirer – protokoll
  • 08.06.21 – sakspapirer – protokoll
  • 14.09.21 – sakspapirer – protokoll
  • 09.11.21 – sakspapirer – protokoll

2020

Regnskap og årsberetning 2018

2018

  • 2017

2016

2015

2014

2013

UTVALGETS ÅRSMELDINGER

RAPPORTER