Tysvær kommune

tysværKontrollutvalget i Tysvær kommune

Utvalget i Tysvær kommune består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Ola Steinar Apeland (H) – leder ola@hageland.no mob. 915 51 865
Karsten A. Larsen (FrP) – nestleder
Emly Årvik (A))
Svein Terje Brekke (KrF)
Marit Hølland Gjedrem (Sp)

Varamedlemmer
1. vara: Lars Birger Baustad (FrP)
2. vara: Wenche Hellesund  (V)
3. vara: Inge Lundervold  (Sp) 
4. vara: Henry Dybdahl  (A)

Kontrollutvalget i Tysvær kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Tysvær kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Tysvær kommunes nettsider: www.tysver.kommune.no   Møtene er åpent for publikum og presse.

Oppdatert reglement  for Tysvær kontrollutvalg. Fra 01.07.21 ble Rogaland Revisjon IKS kommunens oppdragsansvarlige revisor.

MØTEDOKUMENTER 

2023

  • 28.02.23 Sakspapirer – Protokoll
  • 09.05.23 sakspapirer  – protokoll
  • 13.06.23 sakspapirer – protokoll
  • 26.09.23 sakspapirer – protokoll
  • 28.11.23 sakspapirer – protokoll

2022 

 2021

2020

2019

2018

2017

UTVALGETS ÅRSMELDINGER

RAPPORTER MM