Tysvær kommune

tysværKontrollutvalget i Tysvær kommune

Protokoll fra møtet 18.05.21

Regnskap og årsberetning 2020 Tysvær 120521

Kontrollutvalget i Tysvær kommune består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Ola Steinar Apeland (H) – leder ola@hageland.no mob. 915 51 865
Karsten A. Larsen (FrP) – nestleder
Emly Årvik (A))
Svein Terje Brekke (KrF)
Marit Hølland Gjedrem (Sp)

Varamedlemmer
1. vara: Lars Birger Baustad (Frp)
2. vara: J orunn Synnøve Stava (H)
3. vara: Wenche Hellesund  (V)
4. vara: Inge Lundervold  (Sp)
5. vara: Henry Dybdahl  (A)

Kontrollutvalget i Tysvær kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Tysvær kommune
c / o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Tysvær kommunes nettsider: www.tysver.kommune.no   Møtene er åpent for publikum og presse.

Oppdatert reglement  for Tysvær kontrollutvalg. KPMG AS er kommunens revisor fram til 30.06.21.
Fra 01.07.21 vil Rogaland Revisjon IKS være kommunens oppdragsansvarlig revisor.

MØTEDOKUMENTER 

2021 1. halvår

2020

Regnskap og årsberetning 2018

2018

  • 2017

2016

2015

2014

2013

UTVALGETS ÅRSMELDINGER

RAPPORTER