Tysvær kommune

tysvaerKontrollutvalget i Tysvær kommune

Protokoll frå møtet 15.09.20

Kontrollutvalget i Tysvær kommune består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Ola Steinar Apeland (H) – leder ola@hageland.no  mob. 915 51 865
Karsten A. Larsen (FrP) – nestleder
Emly Årvik (A) )
Svein Terje Brekke (KrF)
Marit Hølland Gjedrem (Sp)

Varamedlemmer
1. vara: Lars Birger Baustad (Frp)
2. vara: Jorunn Synnøve Stava (H)
3. vara: Wenche Hellesund (V)
4. vara: Inge Lundervold (Sp)
5. vara: Henry Dybdahl (A)

Kontrollutvalget i Tysvær kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Tysvær kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Tysvær kommunes nettsider: www.tysver.kommune.no  Møtene er åpne for publikum og presse.

Reglement for Tysvær kontrollutvalg.  KPMG AS er kommunens revisor  og deres revisjonsavtale gjelder fram til 30.06.21.

MØTEDOKUMENTER 

2020

2019

Regnskap og årsberetning 2018

2018

  • 2017

2016

2015

2014

2013

UTVALGETS ÅRSMELDINGER

RAPPORTER