Tysvær kommune

tysværKontrollutvalget i Tysvær kommune

Utvalget i Tysvær kommune består for valgperioden 2023 – 2027 av følgende personer:

Faste medlemmer
Svein Terje Brekke (Krf) – leder
E-post: svein.terje.brekke@hotmail.no, tlf. 971 82 388 

Stig Hop (INP) – nestleder
Bodil Tungland (Ap)
Karsten A. Larsen (Frp)
Åse-Berit Apeland Rolland (Sp)

Varamedlemmer
1. vara: Henning Bratthammer (SV)
2. vara: Aud Irene Eikemo  (Ap)
3. vara: Vebjørn Espeland  (V) 
4. vara: Elisabeth Skjervheim Saxe (Krf)
5. vara: Rune Hagland (H)

Kontrollutvalget i Tysvær kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Tysvær kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Tysvær kommunes nettsider: www.tysver.kommune.no   Møtene er åpent for publikum og presse.

Oppdatert reglement  for Tysvær kontrollutvalg. Rogaland Revisjon IKS kommunens revisor.

MØTEDOKUMENTER 

2024

2023

2022 

 2021

2020

UTVALGETS ÅRSMELDINGER

RAPPORTER MM