Tysvær kommune

tysværKontrollutvalget i Tysvær kommune

Protokoll fra møtet 24.05.22

årsrekneskap og årsberetning 2021 – Tysvær kommune

Utvalget i Tysvær kommune består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Ola Steinar Apeland (H) – leder ola@hageland.no mob. 915 51 865
Karsten A. Larsen (FrP) – nestleder
Emly Årvik (A))
Svein Terje Brekke (KrF)
Marit Hølland Gjedrem (Sp)

Varamedlemmer
1. vara: Lars Birger Baustad (FrP)
2. vara: Wenche Hellesund  (V)
3. vara: Inge Lundervold  (Sp) 
4. vara: Henry Dybdahl  (A)

Kontrollutvalget i Tysvær kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Tysvær kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Tysvær kommunes nettsider: www.tysver.kommune.no   Møtene er åpent for publikum og presse.

Oppdatert reglement  for Tysvær kontrollutvalg. Fra 01.07.21 er Rogaland Revisjon IKS kommunens oppdragsansvarlige revisor.

MØTEDOKUMENTER 

2022 

 2021

2020

Regnskap og årsberetning 2018

2018

  • 2017

2016

2015

2014

2013

UTVALGETS ÅRSMELDINGER

RAPPORTER MM