Etne kommune

etneKontrollutvalget i Etne kommune

Kontrollutvalget i Etne kommune består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Tollef Rullestad (Ap)- leder
E-post: rullestadtollef@gmail.com
Tlf.
415 38 478
Ragni Sunniva Fett (V) – nestleder
Kjetil Winterthun (Frp) 
Nina Vierdal Vee (Sp) 
Øyvind Kaldheim
(Krf)

1. vara: Andreas Grumheden (Ap)
2. vara: Wenche I. Strand Drange
3. vara: Gunnar Severin Løhaugen (Sp)

Kontrollutvalget i Etne kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Etne kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Link til kommunens nettside: www.etne.kommune.no

Reglement for Etne kontrollutvalgRogaland Revisjon IKS er kommunens revisor fra 01.07.21.

MØTEDOKUMENTER

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER