Etne kommune

etneKontrollutvalget i Etne kommune

Protokoll 08.11.21

Kontrollutvalget i Etne kommune består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Tollef Rullestad (Ap)- leder
E-post: tolr@online.no
Tlf.
415 38 478
Ragni Sunniva Fett (V) – nestleder
Kjetil Winterthun (Frp) 
Nina Vierdal Vee (Sp) 
Øyvind Kaldheim
(Krf)

1. vara: Andreas Grumheden (Ap)
2. vara: Solveig Hetleflåt (H)
3. vara: Gunnar Severin Løhaugen (Sp)

Kontrollutvalget i Etne kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Etne kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Link til kommunens nettside: www.etne.kommune.no

Reglement for Etne kontrollutvalgRogaland Revisjon IKS er kommunens revisor fra 01.07.21.

MØTEDOKUMENTER

2022

  • 07.02.22 –
  • 23.05.22 –
  • 19.09.22 –
  • 14.11.22 –

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 2015

2014

2013

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER