Etne kommune

etneKontrollutvalget i Etne kommune

Kontrollutvalget i Etne kommune består for valgperioden 2023 – 2027 av følgende personer:

Faste medlemmer
Kurt B. Hagen (INP)- leder
E-post: kurt@hamre-hagen.no – tlf. 456 07 056
Anna Rødne Gjerde (Frp) – nestleder
Tollef Rullestad (Ap) 
Kjell Tore Klungland (V) 
Gerd Skumsnes Sørhus (Krf)

1. vara: Margaret Bull-Tornøe (Ap) – vil bli nyvalg i desember på 1. vara
2. vara: Ivan Kaldheim (H)
3. vara: Kjell Magne Hegerland (INP)

Kontrollutvalget i Etne kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Etne kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Link til kommunens nettside: www.etne.kommune.no

Reglement for Etne kontrollutvalgRogaland Revisjon IKS er kommunens revisor fra 01.07.21.

MØTEDOKUMENTER

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER