Etne kommune

 

etneKontrollutvalget i Etne kommune

Kontrollutvalget i Etne kommune består for valgperioden 2015 – 2019 av følgende personer:

Faste medlemmer
Ståle Tungesvik  (Sp)- leder – E-post: stale@arcus-vita.no  Tlf. 488 53 166
Ragni Sunniva Fett (V) – nestleder
Ivan Kaldheim  (H) 
Nina Vierdal Vee (Sp) – fra 19.12.17
Anna Eriksen
(Frp) – fra 17.10.17

1. vara: Pål Steinar Rullestad (Ap)
2. vara: Gunnar Severin Løhaugen (Sp)
3. vara: Lars Ebne (Krf)

Kontrollutvalget i Etne kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Etne kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Link til kommunens nettside: www.etne.kommune.no

Reglement for Etne kontrollutvalg – Fra 01.07.16 er Deloitte AS kommunens revisor. Avtalen gjelder til 30.06.21.

MØTEDOKUMENTER

2019

2018

2017

2016

 2015

2014

2013

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER