Haugesund kommune

Kontrollutvalget i Haugesund kommune

Kontrollutvalget i Haugesund kommune består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Gudvin Selsås  (H) – leder
E-post:   gudvin.selsaas@gmail.com
Tlf. 40 40 36 56
Camilla Klovning Strømø (Frp) – nestleder
Linda Saltvedt (H) – fast medlem fra 07.09.22
Svein Magne Abrahamsen (V)
John Malvin Økland (H)
Gudrun Caspersen (Ap)
Marte Lysaker Engesli (SV)
Frank Hendrikse (MDG)
Tor Inge Vormedal ( Sp)
Kari Mæland (Krf)
Arne Sjursen (PP)


Varamedlemmer – liste 1
1. Jan Lothe (H)
2. x
3. Sverre Rønnevig dy (H)
4. Bernt Norvalls (V)
5. Sissel Jacobsen (H)

Varamedlemmer – liste 2
1. Geir Jørgensen (R)
2. Dagfinn Torsveit (Ap)
3. Lise Haukås (SV)
4. Bente Helene Bergstøl Norvalls (Sp)
5. Holger Straum (Krf)
6. X

For medlemmer fra nummer 1 – 5 gjelder varamedlemsliste 1, numerisk valgt.
For medlemmer fra nummer 6 – 11 gjelder varamedlemsliste 2, numerisk valgt.
Første varamedlem fra begge lister gis mulighet for å møte fast i alle møter.

Kontrollutvalget i Haugesund kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Haugesund kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 AKSDAL

Haugesund kommunes nettside: www.haugesund.kommune.no     

Reglement for Haugesund kontrollutvalg. Rogaland Revisjon IKS er kommunens revisor fra 01.07.21. 

MØTEDOKUMENTER

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER