Haugesund kommune

Kontrollutvalget i Haugesund kommune

Kontrollutvalget i Haugesund kommune består for valgperioden 2023 – 2027 av følgende personer:

Faste medlemmer
Stig Riise Pettersen  (R) – leder
E-post: stig.riise.pettersen@haugesund.kommune.no Tlf. 924 19 557
Ingrid Gilje Heiberg (Ap) – nestleder
Svein Magne Abrahamsen (V)
Mathias Vikse Rovik (Frp)
Inger Margrethe Eidesen (Sp)
Frank Hendrikse (MDG)
Cherian-Helene Knutsen (H

Varamedlemmer for H, Frp, V
1. Arne Sjursen (PP)
2. Kjersti Beate Skogland (H)
3. Magne Rasmussen (Frp)
4. Solveig Lothe (V)
5. Kåre Kvinnesland (H)

Varamedlemmer for Ap
1. Lars Tore Nordskog (Ap)

Varamedlemmer for Sp
1. Hans Erling Bjelland (Krf)

Varamedlemmer for R
1. Marit Bjørnestad (SV)

Varamedlemmer for MDG
1. Thea Morken Augustson (MDG)

Kontrollutvalget i Haugesund kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller brev til:

Kontrollutvalget i Haugesund kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 AKSDAL

Haugesund kommunes nettside: www.haugesund.kommune.no     

Reglement for Haugesund kontrollutvalg. Rogaland Revisjon IKS er kommunens revisor fra 01.07.21. 

MØTEDOKUMENTER

2024

2023

2022

2021

2020

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER