Haugesund kommune

Kontrollutvalget i Haugesund kommune

Kontrollutvalget i Haugesund kommune består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Gudvin Selsås (H) – leder
E-post:  gudvin.selsas@telenor.com
Tlf. 40 40 36 56
Camilla Klovning Strømø (Frp)  – nestleder
Anna Kari Rasmussen (H)
Svein Magne Abrahamsen (V)
John Malvin Økland (H)
Gudrun Caspersen (Ap)
Marte Lysaker Engesli (SV)
Frank Hendrikse (MDG)
Tor Inge Vormedal (Sp)
Kari Mæland (Krf)
Arne Sjursen (PP)


Varamedlemmer – liste 1
1. Jan Lothe (H)
2. Linda Beate Saltvedt (H)
3. Sverre Rønnevig dy (H)
4. Bernt Norvalls (V)
5. Sissel Jacobsen (H)

Varamedlemmer – liste 2
1. Geir Jørgensen (R)
2. Dagfinn Torsveit (Ap)
3. Lise Haukås (SV)
4. Bente Helene Bergstøl Norvalls (Sp)
5. Holger Straum (Krf)
6. Alf Edvinson (PP)

For medlemmer fra nummer 1 – 5 gjelder varamedlemsliste 1, numerisk valgt.
For medlemmer fra nummer 6 – 11 gjelder varamedlemsliste 2, numerisk valgt.
Første varamedlem fra begge lister gis mulighet for å møte fast i alle møter.

Kontrollutvalget i Haugesund kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Haugesund kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 AKSDAL

Haugesund kommunes nettside: www.haugesund.kommune.no     

Reglement for Haugesund kontrollutvalg. Rogaland Revisjon IKS er kommunens revisor fra 01.07.21. 

MØTEDOKUMENTER

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER