Suldal kommune

suldalKontrollutvalget i Suldal kommune

Kontrollutvalget i Suldal kommune består for valgperioden 2015 – 2019 av følgende personer:

Faste medlemmer
Vanja Ignjatic ( H) – leder – E-post: vanign@hotmail.com – Tlf.  99 38 70 38
Tormod Skeie  (SV) – nestleder og kommunestyrerepresentant
Otto Underbakke (H)
Berit Myrland (SV)
Eldbjørg Sivertsen (Krf)

Varamedlemmer
1. vara: Sigrunn Vetrhus (Sp)
2. vara: Silje Helen Færøy (A)
3. vara: Olav Martin Skaar (V)

Kontrollutvalget i Suldal kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Suldal kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Suldal kommunes nettside: www.suldal.kommune.no

Reglement for Suldal kontrollutvalg – Rogaland Revisjon IKS er kommunens revisjonsfirma.

MØTEDOKUMENTER

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER