Vindafjord kommune

Kontrollutvalget i Vindafjord kommune

Kontrollutvalget i Vindafjord kommune består for valgperioden 2023 – 2027 av følgende personer:

Faste medlemmer
Håvard Rørtveit (H) – leder
E-post: haavardroertveit@gmail.com, tlf. 940 55 676
Liv Hovland Ruud (SV)
Steinar Skartland (Krf)
Olaug Mari Øen (Sp)
Knut Jørgen Sandvik  (VL) 

Varamedlemmer
1. vara: Dagfinn Kvamme (Frp)
2. vara: Ingrid Charlotte Søndenå (H)
3. vara: Reidar Håvås (Krf)
4. vara: Josef Blikra (Sp)
5. vara: Camilla Sunniva Strandnes (Sp)

Kontrollutvalget i Vindafjord kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Vindafjord kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Vindafjord kommunes nettsider: www.vindafjord.kommune.no

Reglement for Vindafjord kontrollutvalgRogaland Revisjon IKS er kommunens revisor.

MØTEDOKUMENTER

2024

  • 14.02.24 – Sakspapirer Protokoll
  • 22.05.24 – Sakspapirer – Protokoll
  • 11.09.24 – Sakspapirer – Protokoll
  • 06.11.24 – Sakspapirer – Protokoll

2023

2022

2021

2020

  •  

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER