Vindafjord kommune

Kontrollutvalget i Vindafjord kommune

Kontrollutvalget i Vindafjord kommune består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Kristian Resset (BBL) – leder
e-post: kristian@bjoa.bygdeliste.no
Tlf. 976 50 703
Anne Tone Salte Andersen (H) – nestleder
Knut Severin Berge (Frp)
Olaug Mari Øen (Sp)
Eivind Hetland (Krf)

Varamedlemmer
1. vara: Øyvind Oland (H)
2. vara: Inga Elise Steinsland (Sp)
3. vara: Gunnstein Koch (Krf)
4. vara: Sverre Hustveit (Frp)
5. vara: Linn Gjerde (BBL)

Kontrollutvalget i Vindafjord kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Vindafjord kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Vindafjord kommunes nettsider: www.vindafjord.kommune.no

Reglement for Vindafjord kontrollutvalg – Rogaland Revisjon IKS er kommunens revisor fra 01.07.21.

MØTEDOKUMENTER

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 2015

2014

2013

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER