NYHETER

KURS OG KONFERANSER I 2024
“Sandnes-konferansen” vil bli arrangert den 18.01.24. Dette er en dagskonferanse som arrangeres på hotel Residence i Sandnes, og vil ha fokus på opplæring av nye kontrollutvalgsmedlemmer. 
NKRF’s store fagkonferanse blir arrangert på Gardermoen 31.01. – 01.02.24. Program finner du på NKRF sine nettsider


OPPLÆRINGSKVELD OG NYE KONTROLLUTVALG

Det ble gjennomført en vellykket opplæringskveld på rådhuset i Aksdal 14. november med over 50 deltagere. Alle 10 kommunene var representerte med 2 eller flere deltagere. Daglig leder innledet kvelden og orienterte om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. Revisorene Rune Haukaas og Svein Kvalvåg fra Rogaland Revisjon forklarte om regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Tidligere utvalgsleder i Haugesund, Gudvin Selsås avsluttet kvelden med tips, råd og erfaringer fra sine 8 år i utvalget. 

Alle utvalgene har nå i siste del av november sine første møter i denne valgperioden. 

VALG 2023
Det er kommune- og fylkestingsvalg i år. Utvalgene i alle kommunene  gjennomfører nå i september det siste møtet for denne perioden. Etter valget i september må kommunene velge nye medlemmer til kontrollutvalget. Dette skjer på det konstituerende kommunestyremøtet i oktober. Sekretariatet vil invitere alle nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer til en opplæringskveld 14. november 2023

De nye utvalgene vil ha sitt første møte i november. 

UNIVERSELL UTFORMING AV NETTSIDEN
Sekretariatet arbeider med å følge opp kravene til universell utforming av våre nettsider. Vi tilstreber at alle sakspapirer og protokoller som blir lagt ut fra høsten 2023 skal være i tråd med kravene om tilgjengelighet. Det arbeides med å få på plass en tilgjengelighetserklæring i tråd med kravene fra Tilsyn for universell utforming av IKT.

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2023
Det årlige representantskapsmøtet for selskapet ble gjennomført 24.04.23. Protokoll fra møtet finner du på siden “OM OSS”.

NY RÅDIGVER 
Sjur Hatlen begynte som rådgiver i sekretariatet fra 16.01.23. Han vil få ansvar for kommunene Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Suldal og Sauda. 

NY DAGLIG LEDER FRA 01.01.23
Odd Gunnar Høie overtok stilling som daglig leder etter Toril Hallsjø, som gikk av med pensjon.