NYHETER

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2023
Det årlige representantskapsmøtet for selskapet ble gjennomført 24.04.23. Protokoll fra møtet finner du på siden “OM OSS”.

FKT-FAGKONFERANSE
Forum for kontroll og tilsyn arrangerer sin årlige fagkonferanse i Trondheim 31. mai – 1. juni, se programmet her.  Det er påmeldt noen kontrollutvalgsmedlemmer fra Haugalandet, samt at  sekretariatet vil delta. 

SEKRETARIATSKONFERANSE
FKT arrangerte sin årlige sekretariatskonferanse på Lillestrøm 21. – 22. mars. Rådgiver Sjur Hatlen deltok. Se Forum for kontroll og tilsyn (fkt.no) for program.

NY RÅDIGVER 
Sjur Hatlen begynte som rådgiver i sekretariatet fra 16.01.23. Han vil få ansvar for kommunene Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Suldal og Sauda. 

 

NY DAGLIG LEDER FRA 01.01.23
Odd Gunnar Høie overtok stilling som daglig leder etter Toril Hallsjø, som gikk av med pensjon. 

NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2023
Konferansen blir arrangert den 1. og 2 februar 2023 i The Qube på Gardermoen. Program og påmelding er kommet. Søk opp www.nkrf.no

NY VEILEDER – HÅNDTERING AV HENVENDELSER TIL KONTROLLUTVALGET
Forum for kontroll og tilsyn har nå i juni 2022 utarbeidet en ny Veileder-handtering-av-henvendelser-til-kontrollutvalget 070622

SEKRETARIATET KAN DELTA DIGITALT I FYSISKE MØTER
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i og svarbrev til FKT og NKRF av 01.10.20 tolket elsker slik at kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte selv om sekretariatet deltar digitalt.Jeg vil legge til folkevalg som har plikt til å møte, med mindre det tilbyr gyldig forfall, har ikke sekretariatet slik plikt. Oppgavene som sekretariatet har ansvar for, kan utføres ved at deltar digitalt. Dermed er det hensynet til at oppgaven faktisk blir utført, ikke for hindring for slik deltakelse.