NYHETER

REPRESENTANTSKAPSMØTE 2024

Representantskapsmøte 2024 med nyvalgte representanter ble avholdt 22.04.24. Det ble valgt nytt styre, og avtroppende styreleder ønsket selskapet og nytt styre lykke til med det videre arbeidet.

Protokollen fra møtet finner du på siden “OM OSS”.

 

 

 

 

 

Selskapet er 20 år og dette ble markert med kake. 

 

 

 

 

 


SISTE MØTE OG AVSLUTNING FOR STYRET

De avtroppende styremedlemmene ble takket for innsatsen og engasjementet i perioden de har sittet i selskapets styre. De er kunnskapsrike og har bidratt til et styrearbeid med høy kvalitet, gode løsninger og resultater. Styret ble takket av med blomster på styremøte som ble avholdt 20. mars 2024.


KURS OG KONFERANSER I 2024

FKT sin fagkonferanse blir arrangert på Gardermoen 04.06. – 05.06.24. Program finner du på FKT sine nettsider.

Sandnes-konferansen” ble arrangert den 18.01.24. Dette er en dagskonferanse som arrangeres på hotel Residence i Sandnes, og vil ha fokus på opplæring av nye kontrollutvalgsmedlemmer. 
NKRF’s store fagkonferanse ble arrangert på Gardermoen 31.01. – 01.02.24. Program finner du på NKRF sine nettsider


OPPLÆRINGSKVELD OG NYE KONTROLLUTVALG

Det ble gjennomført en vellykket opplæringskveld på rådhuset i Aksdal 14. november med over 50 deltagere. Alle 10 kommunene var representerte med 2 eller flere deltagere. Daglig leder innledet kvelden og orienterte om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. Revisorene Rune Haukaas og Svein Kvalvåg fra Rogaland Revisjon forklarte om regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Tidligere utvalgsleder i Haugesund, Gudvin Selsås avsluttet kvelden med tips, råd og erfaringer fra sine 8 år i utvalget. 

Alle utvalgene har nå i siste del av november sine første møter i denne valgperioden. 

VALG 2023
Det er kommune- og fylkestingsvalg i år. Utvalgene i alle kommunene  gjennomfører nå i september det siste møtet for denne perioden. Etter valget i september må kommunene velge nye medlemmer til kontrollutvalget. Dette skjer på det konstituerende kommunestyremøtet i oktober. Sekretariatet vil invitere alle nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer til en opplæringskveld 14. november 2023

De nye utvalgene vil ha sitt første møte i november. 

UNIVERSELL UTFORMING AV NETTSIDEN
Sekretariatet arbeider med å følge opp kravene til universell utforming av våre nettsider. Vi tilstreber at alle sakspapirer og protokoller som blir lagt ut fra høsten 2023 skal være i tråd med kravene om tilgjengelighet. Det arbeides med å få på plass en tilgjengelighetserklæring i tråd med kravene fra Tilsyn for universell utforming av IKT.

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2023
Det årlige representantskapsmøtet for selskapet ble gjennomført 24.04.23. Protokoll fra møtet finner du på siden “OM OSS”.

NY RÅDIGVER 
Sjur Hatlen begynte som rådgiver i sekretariatet fra 16.01.23. Han vil få ansvar for kommunene Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Suldal og Sauda. 

NY DAGLIG LEDER FRA 01.01.23
Odd Gunnar Høie overtok stilling som daglig leder etter Toril Hallsjø, som gikk av med pensjon.