Møteplan

Samlet oversikt for kontrollutvalgene: Møteplan 2021

Kontrollutvalgsmøtene er åpen for publikum. I Tysvær, Sveio og Bokn kan dørene være stengte etter møtestart, men sekretær kan kontakte på mobil 95 98 69 79.

2021  (Kommunene rangert etter innbyggertall)

Karmøy: 27.01, 17.03, 19.05 , 16.06, 01.09 , 29.09, 2o.10 og 24.11 – kl. 17.30
Haugesund : 23.02,23.03 , 11.05, 15.06, 31.08 , 28.09 ,26.10og 23.11 – kl. 14.00
Tysvær : 02.02, 18.05 ,08.06, 21.09 og 09.11 – kl. 18.00
Vindafjord : 03.02, 10 .05 , 16.06, 08.09, 27.10 og 17.11 – kl. 15.00
Sveio : 15.02, 03.05 ,07.06, 27.09 og 22.11 – kl. 17.00
Sauda : 11.02, 06.05 , 09.09 og 04.11 – kl. 14.00
Etne : 08.02, 10.05 ,20.09 27.09  og 08.11 – kl. 13.00
Suldal : 11.02, 29.04 , 17 .06, 09.09  14.09 og 04.11 – kl. 10.00
Bokn : 17.02, 26.05 , 08 .09 og 17.11 – kl. 18.00
Utsira : 12.02, 07.05 , 10.09 og 12.11 – kl. 12.30

Kommunenes møteplaner for 2021:

Karmøy kommune

Haugesund kommune

Tysvær kommune

Vindafjord kommune

Sveio kommune

Sauda kommune

Etne kommune

Suldal kommune

Bokn kommune

Utsira kommune