Møteplan

Samlet oversikt for kontrollutvalgene: Møteplan 2020

Kontrollutvalgsmøtene er åpne for publikum. I Tysvær , Sveio og Bokn er dørene stengt etter møtestart, men sekretær kan kontaktes på mobil 95 98 69 79.

2020 (Kommunene rangert etter innbyggertall)

Karmøy: 05.02, 18.03, 13.05, 17.06, 26.08, 23.09, 21.10 og 18.11   – kl. 17.30
Haugesund:  04.02, 17.03, 12.05, 09.06, 25.08, 22.09 ,20.10 og 17.11 – kl. 14.00
Tysvær:  04.02, 12.05 , 09.06, 15.09 og 10.11  – kl. 18.00
Vindafjord: 18.03, 27.05, 16.06,  09.09, 14.10 og 04.11 – kl. 15.00
Sveio: 10.02, 05.05, 22.06, 14.09 og 16.11  – kl. 18.00
Sauda:  13.02, 14.05, 10.09 og 05.11 – kl. 14.00
Etne:   17.02, 18.05, 21.09 og 23.11 – kl. 13.00
Suldal: 19.03, 30.04, 25.05, 11.06, 17.09 og 12.11 – kl.  10.00
Bokn:  12.02, 06.05 10.06 og 09.09 og 11.11 – kl. 18.00
Utsira: 13.02, 08.05, 11.09 og 13.11 – kl. 12.30

Kommunenes møteplaner for 2020:

Karmøy kommune

Haugesund kommune

Tysvær kommune

Vindafjord kommune

Sveio kommune

Sauda kommune

Etne kommune

Suldal kommune

Bokn kommune

Utsira kommune