Møteplan

Samlet oversikt for kontrollutvalgene: Møteplan 2022

Kontrollutvalgsmøtene er åpent for publikum. I Tysvær, Sveio og Bokn kan dørene være stengte etter møtestart, men sekretær kan kontaktes på mobil 95 98 69 79.

2022   (Kommunene etter innbyggertall)

Karmøy: 16.02, 23.03, 11.05 , 31.08 , 28.09, 26.10 og 30.11 – kl.  17.30
Haugesund : 25.01, 22.03, 10.05, 14.06, 30.08 , 27.09, 25.10 o g 22.11 – kl. 14.00
Tysvær : 15.02., 24.05 , 20.09 og 08.11 – kl. 18.00
Vindafjord : 28.01, 04.05, 01.06, 07,09 og 23.11  kl . 15.00
Sveio
: 31.01,09.05,  20.06, 19.09 og 21.11– kl. 17.00
Sauda : 27.01, 12.05 , 15.09 og 10.11 – kl. 14.00
Etne : 07.02, 23.05 ,  19.09  og 14.11 – kl . 13.00
Suldal : 24.02, 28.04 , 15.09 og 10.11 – kl. 10.00
Bokn : 09,02, 04 ,05 , 07. 09 og 23 .11 – kl. 18.00
Utsira : 18.02, 13.05 , 09.09 og11.11 – kl. 12.30

Kommunenes møteplaner for 2022:

Karmøy kommune

Haugesund kommune

Tysvær kommune

Vindafjord kommune

Sveio kommune

Sauda kommune

Etne kommune

Suldal kommune

Bokn kommune

Utsira kommune