Bokn kommune

bokn

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Bokn kommune

Bokn kontroll- og kvalitetsutvalg for valgperioden 2019-2023:

Faste medlemmer:
Anne Løvereide Faye (Uavh.) – leder   e -post : anloeve @online.no – Tlf. 922 13 062
Kim Erik Larsen (H) – nestleder
Catharina Øvrebø (Sp)
Hans Jørgen Ognøy (KrF)
Daghild Grønnestad Alvestad (Sp)


Varamedlemmer:
1.varamedlem: Fredrik Sunde Olaussen (H)
2. varamedlem: Edgar Våge (H)
3 . varamedlem: Tom Inge Aksdal (H)
4. varamedlem: Ingrid Kallevik Våge (Ap)
5 . varamedlem Torstein Alvestad (KrF)

Kontrollutvalget i Bokn kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Bokn kommunes nettside: www.bokn.kommune.no   

Oppdatert reglement 2020 – Bokn KKU     Fra 01.07.21 er Rogaland Revisjon IKS  kommunens revisjonsselskap.

MØTEDOKUMENTER

2023
22.02.23 – SakspapirerProtokoll
03.05.23 – SakspapirerProtokoll
06.09.23 – Sakspapirer – Protokoll
22.11.23 – sakspapirer – protokoll

2022
09.02.22 –sakspapirerProtokoll 
04.05.22 –sakspapirerprotokoll
07.09.22 –sakspapirerprotokoll
23.11.22 – sakspapirerprotokoll

2021
17.02.21 –sakspapirerprotokoll
26.05.21 –sakspapirerprotokollRekneskap 2020 Bokn Kommune
08.09.21 –sakspapirerprotokoll
17.11.21 –sakspapirerprotokoll

 2020
12.02.20 – sakspapirer protokoll
10.06.20 –sakspapirerprotokollrådmannen sin årsmelding
09.09.20 –sakspapirerprotokoll
11.11.20 –sakspapirerprotokoll

2019
18.03.19 – sakspapirerprotokoll 22.05.19 sakspapirer
Rådmannens  Årsmelding
20.11.19
sakspapirer protokoll  Rapport

2018
28.02.18 –Sakspapirer Protokoll
22.05.18 –Sakskart  –Protokoll 
17.09.18- Sakskart  –  Protokoll
07.11.18 – SakskartProtokoll 

2017
15.02.17 –sakspapirer protokoll
22.05.17 –sakspapirerprotokoll
18.10.17 –  sakspapirer  –Protokoll

2016
10.02.16 –SakspapirerProtokoll
25.05.16 –Sakspapirer Protokollrekneskap 2015  – årsmelding 2015
14.09.16 – SakspapirerProtokoll
16.11.16 –Sakspapirer  –Protokollpapirer             

Utvalgets årsmeldinger