Bokn kommune

bokn

Kontrollutvalget i Bokn kommune

Protokoll 08.09.21

Bokn kontroll- og kvalitetsutvalg for valgperioden 2019-2023:

Faste medlemmer:
Lars Øyvind Alvestad (Ap) – leder 
e -post : la-oal@online.no – Tlf. 942 61 301
Anne Løvereide Faye (Ap) – nestleder og kommunestyrerepr.
Catharina Øvrebø (Sp)
Kim Erik Larsen (H)
Hans Jørgen Ognøy (KrF)

Varamedlemmer:
1.varamedlem: Fredrik Sunde Olaussen (H)
2. varamedlem: Daghild Alvestad (Sp) 
3. varamedlem: Edgar Våge (H)
4. varamedlem: Tom Inge Aksdal (H)
5. varamedlem: Ingrid Kallevik (A)
6 . varamedlem Torstein Alvestad (KrF)
 


Kontrollutvalget i Bokn kan kontakte via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval
c / o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Bokn kommunes nettside: www.bokn.kommune.no   

Oppdatert reglement 2020 – Bokn KKU    Fra 01.07.21 er Rogaland Revisjon IKS  kommunens oppdragsansvarlige revisor.

MØTEDOKUMENTER

2021  

 2020

2019

Rapport

2018

2017

2015

2014

2013

Utvalgets årsmeldinger

RAPPORTER / PLANLEGGER