Bokn kommune

bokn

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Bokn kommune

Bokn kontroll- og kvalitetsutvalg for valgperioden 2023-2027:

Faste medlemmer:
Olav Lande Rossebø (H) – leder, e-post: orossebo@yahoo.com
A
nne Løvereide Faye (Uavh.) 
Hans Jørgen Ognøy (KrF)
Daghild Grønnestad Alvestad (Uavh.)
Sondre Tveita (Sp)

Varamedlemmer:
For Ap
Marit Alvestad
Tor Inge Sæbø

For Sp
June Kro
Trond Nedrebø

For H
Gunn Gismarvik Hognaland
Harald Fiskaaen

Kontrollutvalget i Bokn kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Bokn kommunes nettside: www.bokn.kommune.no   

Oppdatert reglement 2020 – Bokn KKU     Rogaland Revisjon IKS  kommunens revisjonsselskap.

MØTEDOKUMENTER

2024
21.02.24 – SakspapirerProtokolll
22.05.24 – SakspapirerProtokoll – Kommunens ÅrsrekneskapÅrsmelding
18.09.24 – Sakspapirer – Protokoll
13.11.24  – Sakspapirer – Protokoll

2023
22.02.23 – SakspapirerProtokoll
03.05.23 – SakspapirerProtokoll
06.09.23 – Sakspapirer – Protokoll
22.11.23 – SakspapirerProtokoll

2022
09.02.22 –sakspapirerProtokoll 
04.05.22 –sakspapirerprotokoll
07.09.22 –sakspapirerprotokoll
23.11.22 – sakspapirerprotokoll

2021
17.02.21 –sakspapirerprotokoll
26.05.21 –sakspapirerprotokollRekneskap 2020 Bokn Kommune
08.09.21 –sakspapirerprotokoll
17.11.21 –sakspapirerprotokoll

 2020
12.02.20 – sakspapirer protokoll
10.06.20 –sakspapirerprotokollrådmannen sin årsmelding
09.09.20 –sakspapirerprotokoll
11.11.20 –sakspapirerprotokoll

Utvalgets årsmeldinger