Bokn kommune

bokn

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Bokn kommune

Protokoll fra møtet 04.05.22

Regnskap 2021 -Bokn kommune

Årsmelding 2021 Bokn kommune 

Bokn kontroll- og kvalitetsutvalg for valgperioden 2019-2023:

Faste medlemmer: A nne Løvereide Faye (Ap) – leder og kommunestyrerepresentant    e -post : anloeve @online.no – Tlf. 922 13 062 Kim Erik Larsen (H) – nestleder Catharina Øvrebø (Sp) Hans Jørgen Ognøy (KrF) Daghild Grønnestad Alvestad (Sp)

Varamedlem:
1.varamedlem: Fredrik Sunde Olaussen (H) 2. varamedlem: Edgar Våge (H) 3. varamedlem: Tom Inge Aksdal (H) 4. varamedlem: Ingrid Kallevik (A) 5 . varamedlem Torstein Alvestad (KrF) 

Kontrollutvalget i Bokn kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Bokn kommunes nettside: www.bokn.kommune.no   

Oppdatert reglement 2020 – Bokn KKU     Fra 01.07.21 er det Rogaland Revisjon IKS  som er kommunens oppdragsansvarlige revisor.

MØTEDOKUMENTER

2022

2021  

 2020

2019

Rapport

2018

2017

2015

2014

2013

Utvalgets årsmeldinger

RAPPORTER / HØVLER