Bokn kommune

bokn

Kontrollutvalget i Bokn kommune

Protokoll fra møtet 09.09.20

Bokn kontroll- og kvalitetsutvalg for valgperioden 2019 – 2023:

Faste medlemmer:
Lars Øyvind Alvestad (Ap)-  leder 
e-post: la-oal@online.no – Tlf. 942 61 301
Anne Løvereide Faye (Ap) – nestleder og kommunestyrerepr.
Catharina Øvrebø (Sp)
Kim Erik Larsen (H)
Hans Jørgen Ognøy (KrF)

Varamedlemmer:
1.varamedlem: Fredrik Sunde Olaussen (H) 
2. varamedlem: Daghild Alvestad (Sp) 
3. varamedlem: Edgar Våge (H)
4. varamedlem: Tom Inge Aksdal (H)
5. varamedlem: Ingrid Kallevik (A)
6. varamedlem Torstein Alvestad (KrF)

Kontrollutvalget i Bokn kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Bokn  kommunes nettside: www.bokn.kommune.no   

Reglementet for Bokn kontroll- og kvalitetsutvalg. Deloitte AS er kommunens revisor fram til 30.06.21.

MØTEDOKUMENTER  

 2020

2019

Rapport

2018

2017

2015

2014

2013

Utvalgets årsmeldinger

RAPPORTER/PLANER