Utsira kommune

utsira kommuneUtsira kommune

Protokoll fra møtet 10.09.21

Utvalget består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Lodvar Mathiassen (BL) – leder e -post : l odvar@haugnett.no  – tlf. 970 37 247

Kai Børresen (FL)  nestleder 

A Thi Kim (BL) – medlem

Bjørg Skålnes (FL) – medlem

Rune Kvalvik (FL) – medlem og kommunestyrerepresentant 

Varamedlemmer
1. Grete Eriksen (FL)
2. Sølvi Austrheim (FL)
3. Hilgot Gjellestad (FL)
4. Vibeke Thomassen (BL)
5. Jan Kristian Mathiassen (BL)

Kontrollutvalget i Utsira kan kontakte via utvalgsleder, eller
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Utsira kommune
c / o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Utsira kommunes nettsider: www.utsira.kommune.no
Utvalget har møtene på Siratun og møtene starter kl. 12.30. Møtene er åpent for publikum og presse.
Reglement 2020  for Utsira kontrollutvalg. Deloitte AS er kommunens revisor. Revisjonsavtalen gjelder fram til 30.06.21.
Fra 01.07.21 vil Rogaland Revisjon IKS overta som kommunens revisor.

MØTEDOKUMENTER

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ÅRSMELDINGER

FORVALTNINGSREVISJON / RAPPORTER

Notat – oppfølging av forvaltningsrevisjon – vannkvalitet på Utsira og vannverket

Rådmannens tilbakemelding – skolematordningen

Befolkningsutvikling 2019- rådmannens tilbakemelding 

BDO – Forvaltningsrevisjonsrapport – Budsjettforutsetninger og arbeidsmiljø i Helseavdelingen

Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015