Utsira kommune

utsira kommuneUtsira kommune

Utvalget består for valgperioden 2023 – 2027 av følgende personer:

Faste medlemmer
Bjarne Austrheim – leder
Epost: bjarneaustrheim@gmail.com – telefon:  932 81 770 
Rune Kvalvik (FL)
Bjørg Skålnes (FL) 
Ingunn Amdal (FL)
Frode Skare (FL)

Varamedlemmer
1. Vebjørn Botn (BL) 
2. Jan Kristian Mathiassen (BL)
3. Geir Skare 
4. Marit Eide Klovning

Kontrollutvalget i Utsira kan kontaktes via utvalgsleder, eller
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Utsira kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Utsira kommunes nettsider: www.utsira.kommune.no
Utvalget har møtene på Siratun og møtene starter kl. 12.30. Møtene er åpent for publikum og presse.
Reglement 2020  for Utsira kontrollutvalg. Rogaland Revisjon IKS er kommunens revisor.

MØTEDOKUMENTER

2024
16.02.24 – Sakspapirer Protokoll
03.05.24 – Sakspapirer ProtokollKommunens årsberetning og Kommuneregnskapet 2023
11.10.24 – Sakspapirer – Protokoll
01.11.24 – Sakspapirer – Protokoll

2023
10.02.23 – SakspapirerProtokoll
05.05.23 – SakspapirerProtokoll – Kommunens årsberetning 2022
08.09.23 – Sakspapirer – Protokoll
17.11.23 – Sakspapirer –  Protokoll

2022
18.02.22 –Sakspapirer  –protokoll
13.05.22 –sakspapirerprotokollårsmeldingregnskap 2021
09.09.22 –Sakskart – protokoll
11.11.22 – sakspapirerprotokoll

2021
12.02.21 –sakspapirerProtokoll
07.05.21 –sakspapirerprotokoll
10.09.21 –sakspapirerprotokoll
12.11.21 –sakspapirerprotokoll

2020
13.02.20- sakspapirer   – protokoll
08.05.20 – sakspapirerprotokoll   – årsmelding
11.09.20 –sakspapirerprotokoll
13.11.20 –sakspapirerprotokoll

 

ÅRSMELDINGER

FORVALTNINGSREVISJON / RAPPORTER

Samarbeid skole og PPT (2023)

Rapport – Prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging – Deloitte okt. 2021

Notat – oppfølging av forvaltningsrevisjon – vannkvalitet på Utsira og vannverket

Rådmannens tilbakemelding – skolematordningen

Befolkningsutvikling 2019- rådmannens tilbakemelding 

BDO – Forvaltningsrevisjonsrapport – Budsjettforutsetninger og arbeidsmiljø i Helseavdelingen

Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015