Utsira kommune

utsira kommuneUtsira kommune

Utvalget består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Lodvar Mathiassen (BL) – leder e post : lodvarm@gmail.com   – tlf. 970 37 247

Kai Børresen (FL)  nestleder 

A Thi Kim (BL) – medlem

Bjørg Skålnes (FL) – medlem

Rune Kvalvik (FL) – medlem og kommunestyrerepresentant 

Varamedlemmer
1. Grete Eriksen (FL)
2. Sølvi Austrheim (FL)
3. Hilgot Gjellestad (FL)
4. Vibeke Thomassen (BL)
5. Jan Kristian Mathiassen (BL)

Kontrollutvalget i Utsira kan kontaktes via utvalgsleder, eller
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Utsira kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Utsira kommunes nettsider: www.utsira.kommune.no
Utvalget har møtene på Siratun og møtene starter kl. 12.30. Møtene er åpent for publikum og presse.
Reglement 2020  for Utsira kontrollutvalg. Fra 01.07.21 er Rogaland Revisjon IKS kommunens revisor.

MØTEDOKUMENTER

2023
10.02.23 – SakspapirerProtokoll
05.05.23 – SakspapirerProtokoll – Kommunens årsberetning 2022
08.09.23 – Sakspapirer – protokoll
17.11.23 – Sakspapirer – protokoll

2022
18.02.22 –Sakspapirer  –protokoll
13.05.22 –sakspapirerprotokollårsmeldingregnskap 2021
09.09.22 –Sakskart – protokoll
11.11.22 – sakspapirerprotokoll

2021
12.02.21 –sakspapirerProtokoll
07.05.21 –sakspapirerprotokoll
10.09.21 –sakspapirerprotokoll
12.11.21 –sakspapirerprotokoll

2020
13.02.20- sakspapirer   – protokoll
08.05.20 – sakspapirerprotokoll   – årsmelding
11.09.20 –sakspapirerprotokoll
13.11.20 –sakspapirerprotokoll

2019
24.05.19 – sakspapirerprotokoll l – Regnskap 2018   
20.09.19 – sakspapirer protokoll
22.11.19 – sakspapirerprotokoll revisjonsplan

2018
25.05.18 –SakspapirerProtokoll  –Revidert årsberetning regnskap 2017
07.09.18 –Sakspapirer Protokoll 
02.11.18 –Sakspapirer Protokoll 

2017
12.05.17 – SakspapirerProtokoll
15.09.17 –Sakspapirer  –Protokoll  
08.11.17 –   SakspapirerProtokoll

2016
27.05.16 – Sakspapirer Protokollårsmelding  –årsregnskap 2015
09.09.16 –SakspapirerProtokoll
04.11.16 –SakspapirerProtokoll

ÅRSMELDINGER

FORVALTNINGSREVISJON / RAPPORTER

Samarbeid skole og PPT

Rapport – Prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging – Deloitte okt. 2021

Notat – oppfølging av forvaltningsrevisjon – vannkvalitet på Utsira og vannverket

Rådmannens tilbakemelding – skolematordningen

Befolkningsutvikling 2019- rådmannens tilbakemelding 

BDO – Forvaltningsrevisjonsrapport – Budsjettforutsetninger og arbeidsmiljø i Helseavdelingen

Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015