Karmøy kommune

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kommune

karmoy

Utvalget består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer:
Tor Inge Melhus (KL) – utvalgsleder  e -post : tor_inge_melhus@hotmail.com  – tlf. 995 68 192
Linn Utseth (H) – nestleder
Thor Otto Lohne(Ap)
Espen Meidell Olsen (FrP) ( fra 17.10.22)
Maria Kalstø (MDG)
Torunn Tvedt (KrF)
Ørjan Fjellkårstad (Sp)

Varamedlemmer:
1. vara Geir Sigurd Ådland (KL) 2. vara Bård Austbø (KL)
1. vara Ernst Vikingstad (H)   2. vara Sigrid-Anne Varne (H)
1. vara Kurt O. Bjørnnes (Ap) 2. vara Rhonda Helen Nes Lothe  (Ap)
1. vara Hans Christian Arnøy (FrP ) 2. vara Elvira K. Svendsen (Frp)
1. vara  Jon Espeset(MGD) 2. vara Cathrine Glette (MDG)
1. vara   Kåre Bakkevold (KrF)) )  2. vara Norunn Byrknes (KrF)
1. vara Solrun Gjerdevik (V) 2. vara Karl Magnus Kirkhus (Sp)

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kan kontaktes via utvalgsleder, e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kommune
c / o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Karmøy kommunes nettside: www.karmoy.kommune.no
Utvalget avholder sine møter i Karmøy rådhus og møtene starter vanlig kl. 17.30.
Fra 01.07.21 er det Rogaland Revisjon IKS som er kommunens oppdragsansvarlig revisor.

Vedtatt reglement 2020  for Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg

MØTEPLAN 2023

MØTEPLAN 2022

2020

2019

2018

2017

2016

UTVALGETS ÅRSMELDINGER

RAPPORTER /ANNET