Karmøy kommune

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kommune

karmoy

Utvalget består for valgperioden 2023 – 2027 av følgende personer:

Faste medlemmer:
Kenneth Lodden (Frp) – utvalgsleder  e -post : kenlo@biomar.com – tlf. 905 84 034
Anne Margrethe Sletten (KL) – nestleder
Jan Mathiesen (Ap)
Anne Jeanette Sletten (H)
Sigve Medhaug (KrF)
Jan Grüner (INP)
Olaug Vikingstad (Sp)

Varamedlemmer:
1. vara Sølve Fonnes Solheim (Ap) 2. vara Ellinor Skjelastad (Ap) 3. vara Karin Elisabeth Berndtsson (Ap) 
1. vara Møyfrid Byrkjeland Klovning (KrF)  2. vara Torunn Tvedt (KrF) 3. vara Svein Åge Susort (KrF)
1. vara Mohamud Mohamud (H) 2. vara Magne Andreas Vea (H)
1. vara Rune Skådal (KL)
1. vara  Elvira Kristin Svendsen (Frp) 2. vara Hans Torben Liestøl (Frp) 3. vara Øyvind Choe Levinsen (Frp)
1. vara  Jan Ove Langøy (INP) 2. vara Benjamin Hevrøy (INP) 3. vara Annie Kristiansen (INP)
1. vara  Johannes Nyhamn (Sp), 2. vara Marit Sandve Risdal (Sp) 3. vara Marianne C. Skeie (Sp)

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kan kontaktes via utvalgsleder, e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kommune
c / o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Karmøy kommunes nettside: www.karmoy.kommune.no

Rogaland Revisjon IKS som er kommunens revisor.

Vedtatt reglement 2020  for Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg

MØTEPLAN 2024

  • 07.02.24 – Sakspapirer Protokoll
  • 13.03.24 – SakspapirerProtokoll
  • 08.05.24 – Sakspapirer – Protokoll
  • 19.06.24 – Sakspapirer – Protokoll
  • 21.08.24 – Sakspapirer – Protokoll
  • 25.09.24 – Sakspapirer – Protokoll
  • 30.10.24 – Sakspapirer – Protokoll
  • 27.11.24 – Sakspapirer – Protokoll

MØTEPLAN 2023

MØTEPLAN 2022

2020

UTVALGETS ÅRSMELDINGER

RAPPORTER /ANNET