Suldal kommune

Kontrollutvalget i Suldal kommune

Kontrollutvalget i Suldal kommune består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Tormod Skeie (SV) – leder
E-post: skeierod@gmail.com
Tlf.  984 16 432
Henrik Halsne (Ap) – nestleder
Per Gudmund Øxtra (Sp)
Ragnhild Sukka (V)
Eldbjørg Sivertsen (Uavh)

Varamedlemmer
1. vara: Dag Fiskjetjøn (V)
2
. vara: Astrid Brommeland (Sp)

Kontrollutvalget i Suldal kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Suldal kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Suldal kommunes nettside: www.suldal.kommune.no

Reglement for Suldal KU 2020Rogaland Revisjon IKS er kommunens revisjonsfirma.

MØTEDOKUMENTER

2023

  • 09.02.23 –
  • 20.04.23 –
  • 08.06.23 –
  • 07.09.23 –
  • 16.11.23 –

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER