Suldal kommune

Kontrollutvalget i Suldal kommune

Kontrollutvalget i Suldal kommune består for valgperioden 2023 – 2027 av følgende personer:

Faste medlemmer
Otto Underbakke (H) – leder
E-post: otto@underbakke.no, tlf. 911 61 212
Ragnhild Sukka (V) – nestleder
Ivar Andrè Naustvik (Krf)
Astrid Brommeland (Sp)
Arin Eirikssønn (Ap)

Varamedlemmer
1. vara: Michael Willig (SV)
2
. vara: Terje Bjørndal (H)
3. vara: Annfrid Halsne (Sp)

Kontrollutvalget i Suldal kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Suldal kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Suldal kommunes nettside: www.suldal.kommune.no

Reglement for Suldal KU 2020Rogaland Revisjon IKS er kommunens revisjonsfirma.

MØTEDOKUMENTER

2024

  • 15.02.24 – SakspapirerProtokoll
  • 25.04.24 – Sakspapirer – Protokoll
  • 13.06.24 – Sakspapirer – Protokoll
  • 26.09.24 – Sakspapirer – Protokoll
  • 21.11.24  – Sakspapirer – Protokoll

2023

2022

2021

2020

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER