Vindafjord kommune

vindafjordKontrollutvalget i Vindafjord kommune

Kontrollutvalget i Vindafjord kommune består for valgperioden 2015 – 2019 av følgende personer:

Faste medlemmer
Niks Terje Oma (A) – leder
e-post: nils.terje.oma@haugnett.no – Tlf. 911 81 113
Johannes Vestbø (SP) – nestleder
Marit Aga Hustvedt (Ap)
Gunn Haraldseid (H)
Kristian Haraldson Resset (BBL)

Varamedlemmer
1. vara: Anne Tone Salte Andersen (H)
2. vara: Oddvar Haugland (Krf)
3. vara: Anja Mballow (Sp)
4. vara: Margrete Veim (Frp)
5. vara: Arnfinn Øverland (A)

Kontrollutvalget i Vindafjord kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Vindafjord kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Vindafjord kommunes nettsider: www.vindafjord.kommune.no

Reglement for Vindafjord kontrollutvalg –  Fra 01.07.16 er Deloitte AS kommunens revisor. Avtalen løper til 30.06.21.

MØTEDOKUMENTER

2019

2018

2017

2016

 2015

2014

2013

ÅRSMELDINGER

RAPPORTER