Bokn kommune

boknKontrollutvalget i Bokn kommune

Protokoll 28.02.18

Utvalget består for valgperioden 2015 – 2019 av følgende personer:

Faste medlemmer
Lars Øyvind Alvestad  (A)-  leder – e-post: la-oal@online.no – Tlf. 942 61 301
Jørn Hansen  (Uavh.) – nestleder og kommunestyrerepresentant
May Jorunn Vatnaland ( Sp)

varamedlem: Zuzanna Ufnal (A) for Alvestad
varamedlem: Tom-Inge Aksdal (H) for Hansen
varamedlem: Johannes Nilssen (Sp) for Vatnaland

Kontrollutvalget i Bokn kan kontaktes via utvalgsleder,
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Bokn kontrollutval
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Bokn  kommunes nettside: www.bokn.kommune.no   

Reglementet for Bokn kontrollutvalg. Deloitte AS er kommunens revisor også de neste fire år, fram til 30.06.20.

MØTEDOKUMENTER   2018

  • 28.02.18 – Sakspapirer Protokoll
  • 22.05.18 – sakspapirer – protokoll
  • 05.09.18- sakspapirer – protokoll
  • 07.11.18 – sakspapirer – protokoll

2017

2015

2014

2013

Utvalgets årsmeldinger

RAPPORTER/PLANER