Karmøy kommune

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kommune

karmoy

Protokoll fra møtet 01.09.21

Vedlegg protokoll 01.09.21 – innspill fra Lohne til sak 32-21

Prosjektmandat Karmsund Havn IKS 23.08.21

Utvalget består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer:
Tor Inge Melhus (KL) – utvalgsleder  
e -post : tor@zeit.no  tlf. 995 68 192
Linn Utseth(H) – nestleder
Thor Otto Lohne(Ap)
Bjørn Hundhammer (FrP)
Elisabeth Kalstø (MDG)
Torunn Tvedt(KrF)
Ørjan Fjellkårstad (Sp)

Varamedlemmer:
1. vara Geir Sigurd Ådland (KL) 2. vara Bård Austbø (KL)
1. vara Ernst Vikingstad (H)   2. vara Sigrid-Anne Varne (H)
1. vara Kurt O. Bjørnnes (Ap) 2. vara Rhonda Helen Nes Lothe  (Ap)
1. vara Hans Christian Arnøy (FrP ) 2. varaElvira K. Svendsen (Frp)
1. vara  Maria Kalstø (MGD)2. vara Jon Espeset (MDG)
1. vara  Kåre Bakkevold (KrF)2. varaNorunn Byrknes (KrF)
1. varaSolrun Gjerdevik (V)2. varaKarl Magnus Kirkhus (Sp)

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kan kontakte via utvalgsleder, e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kommune
c / o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Karmøy kommunes nettside: www.karmoy.kommune.no
Utvalget avholder sine møter i Karmøy rådhus og møtene starter vanlig kl. 17.30. KPMG AS er kommunens revisor  til 30.06.21.
Fra 01.07.21 vil Rogaland Revisjon IKS være kommunens oppdragsansvarlig revisor.

Vedtatt reglement 2020  for Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg

MØTEPLAN 2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

UTVALGETS ÅRSMELDINGER

RAPPORTER / PLANLEGGER