Møteplan

Samlet oversikt for kontrollutvalgene:  Møteplan 2019

Kontrollutvalgsmøtene er åpne for publikum. For Tysvær , Sveio og Bokn er dørene stengt etter møtestart, men sekretær kan kontaktes på mobil 95 98 69 79.

2019 (etter innbyggertall)

Karmøy: 23.01, 20.03, 15.05, 19.06, 28.08, 25.09 og 27.11   – kl. 17.30
Haugesund:  29.01, 05.03, 14.05, 11.06, 27.08,  24.09 og 26.11 – kl. 14.00
Tysvær:  19.02, 21.05 , 17.09 01.10 og 03.12  – kl. 18.00
Vindafjord: 20.02, 08.05, 02.10 og 20.11 – kl. 15.00
Sveio: 22.01, 24.04, 19.06, 23.09 og 25.11  – kl. 18.00
Sauda:  04.02, 06.05, 02.09 og 21.11 – kl. 14.00
Etne:  18.02, 20.05, 23.09 og 25.11 – kl. 13.00
Suldal: 14.02, 30.04, 06.06, 05.09 og 21.11 – kl.  10.00
Bokn:  18.03, 22.05 og 18.09, 20.11 – kl. 17.00
Utsira: 25.01, 24.05, 20.09 og 22.11 – kl. 12.30

Kommunenes møteplaner for 2019:

Karmøy kommune

Haugesund kommune

Tysvær kommune

Vindafjord kommune

Sveio kommune

Sauda kommune

Etne kommune

Suldal kommune

Bokn kommune

Utsira kommune