Møteplan

Samlet oversikt for kontrollutvalgene:  Last ned møteplan for 2017

Kontrollutvalgsmøtene er åpne for publikum.

2017
Karmøy: 25.01, 22.03, 10.05, 21.06,30.08, 20.09, 25.10, og 29.11
Haugesund: 24.01, 14.03, 09.05, 13.06, 29.08, 19.09, 24.10 og 28.11
Tysvær:  07.02, 30.05 , 05.09 og 14.11
Vindafjord: 22.01, 03.05, 13.09 og 22.11
Sveio: 24.01, 25.04, 12.09 og 07.11
Sauda:  06.02, 15.05, 18.09 og 13.11
Etne:  13.02, 22.05, 25.09 og 20.11
Suldal: 16.02, 25.04, 07.09 og 09.11
Bokn:  15.02, 22.05 og 18.10
Utsira: 17.02, 12.05, 15.09 og 08.11

Kommunenes møteplaner for 2017:

Karmøy kommune

Haugesund kommune

Tysvær kommune

Vindafjord kommune

Sveio kommune

Sauda kommune

Etne kommune

Suldal kommune

Bokn kommune

Utsira kommune